Curiositats històriques

PARLAR AMB LA I LA VERDADERA HISTÒRIA DEL XIPELLA II PART Diuin que parlem molt amb la i. Sí això és el que deien els espilencs quan algú de fora els feia notar aquest tret característic de la seva parla. De fet a l’Alt Gaià tothom hi parlava d’aquesta manera, i per tant als segarrencs quan es ...
Article de Josep Ballabriga Clarasó: PELS ANTICS CAMINS DE LES PILES
LA VERDADERA HISTÒRIA DEL XIPELLA La paraula xipella es recollí molt tardanament als diccionaris (1), i hi entrà amb dues accepcions de significats ben diferents. Per una banda, xipella al·ludeix a un parlar peculiar, la característica principal del qual és la pronúncia en i de la e àtona final. ...
Subscriure a