PROTECCIÓ DADES

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LES PILES

Diputació de Tarragona-Servei Assistència Municipal
Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2, C.P. 43001 Tarragona

Número identificador: REGDPD-0000869

Política de Protecció de Dades

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Exercici dels drets pels interessats

Subscriure a