DECLARAT L'ESTAT D'ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA A LES PILES (Zona Anoia-Gaià)

27/07/2022 Actualitat

DECLARAT L'ESTAT D'ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA A LES PILES (Zona Anoia-Gaià)

El Comitè Permanent de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar en la sessió del passat 19 de juliol de 2022, declarar l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la zona Anoia Gaià, en el qual es troba adscrit el municipi de les Piles.
LIMITACIÓ EN GLOBAL DEL CONSUM D'AIGUA: Els volums lliurats per a abastament d'aigua de població no poden superar una dotació màxima equivalent a 250 litres per habitant i dia.
LIMITACIONS PARTICULARS EN L'ÚS D'AIGUA PER ABASTIMENT:
-La dotació per reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
-Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin l'aigua per arrossegar la brutícia.
-Es prohibeix l'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
-Resta prohibit l'ompliment total o parcial de font ornamental, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua
-L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastiment potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal fer servir només les quantitats imprescindibles per mantenir salubritat.
-La neteja de qualsevol mena de vehicle al poble de les Piles queda limitada únicament a la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

Des del mes de maig que l'Ajuntament de les Piles demana a la població un ús responsable de l'aigua, a veure si ara, estant en estat d'alerta la gent n'és més conscient i comencen a reduïr consums.