Dogc 250522-1: prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2022 (CONVOCATÒRIA; Bases publicades al dogc de 18.05.22).

25/05/2022

Dogc 250522-1: prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2022 (CONVOCATÒRIA; Bases publicades al dogc de 18.05.22).

Dogc 250522-1: prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2022 (CONVOCATÒRIA; Bases publicades al dogc de 18.05.22). 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=929015 

Termini: 

Presentació de sol·licituds: un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.