Subvenció de la Diputació de Tarragona

13/05/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

5.000€ / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars / Convocatoria 2019