Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/01/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

4.318 € / Subvencions per ens locals  per aprojectes i activitats d'interès ciutadà i de caràcter singular / Convocatòria 2020