Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/03/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

4.079,70 € / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2020.