Subvenció de la Diputació de Tarragona

25/06/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

17.634,72 € / Subvencions per al foment de l'ús de la Biomassa en equipaments municipals / Instal·lació caldera de biomassa al local social / Convocatòria 2019.