Noticies

13/04/2019 Actualitat
Divendres 12 d'abril a la tarda van finalitzar les obres de millora del parc de Les Piles.
09/04/2019 Actualitat
Us comuniquem que el dia 8 d'abril s'han inicial les obres de millora del Parc de Les Piles. Concretament aquestes consisteixen en modificar la posició dels aparells per cumplir amb la normativa de seguretat, enfonsar el sorral i treure el bordó perimetral de la sorra. També s'aprofita per reparar...
04/03/2019
Ja està disponible el calendari de servei de recollida de residus de l'any 2019 a través del següent enllaç: http://www.lespiles.cat/serveis-i-equipaments/serveis-de-residus
15/02/2019
525,84 € / Subvencions per a interessos de préstec del servei d'assistència municipal / Convocatòria 2018
15/02/2019
1.344,66 € / F inançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2018
15/02/2019
1.099,49 € / A ctuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats / Convocatòria 2018
15/02/2019
2.567,36 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2018
13/02/2019
6.161,18 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de les zones de bany / Convocatòria Bases 2018
30/01/2019
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR LA PERSONA QUE HA D’OCUPAR UNA PLAÇA D’ AUXILIAR DE SUPORT EN RÈGIM FUNCIONARI I PER PODER COBRIR FUTURES I EVENTUALS NECESSITATS DE PERSONAL D'AQUESTA CATEGORIA PROFESSIONAL P ER A L’AJUNTAMENT DE LES...
16/01/2019
Els números 5.445 i 8.505 van ser guanyadors de dues paneres del Mercat de Santa Llúcia celebrat a Les Piles. Els afortunats haurien de posar-se en conctacte amb l'Ajuntament abans del dia 18 de gener de 2019.

Pàgines