Lloguer de la Sala Polivalent

SALA LOCAL SOCIAL. Tarifa de utilització de la sala del local social:

•  Per la utilització del Local Social entre l‘1 de novembre i el 30 d’abril - 100€ 

•  Per la utilització del Local Social entre l’1 de maig i el 31d’octubre - 80€

•  Per la utilització del Local Social per l’associació de Joves de Les Piles ,entre l’ 1 de novembre i el 30 d’abril - 80€

•  Per la utilització del Local Social per l’associació de Joves de Les Piles ,entre l’ 1 de maig i el 31 d’octubre - 64€

 

CONDICIONS DEL LLOGUER DE LA SALA

LA SALA CAL DEIXAR-LA AMB LES MATEIXES CONDICIONS EN QUÈ S’HA TROBAT, TANT EN QUANT A MATERIAL COM A CONDICIONS DE NETEJA:

  • TROBAREU ELS PRODUCTES DE NETEJA NECESSARIS AL QUARTET DEL COSTAT DE L’ESCALA DE L’ESCENARI

EL MATERIAL DE LA SALA (CADIRES, TAULES….) HA DE QUEDAR TOT RECOLLIT